Alliberar obra

Carta per adjuntar a la teva obra

Si no has imprès la carta, imprimeix-la i apunta't el codi de la teva obra abans de continuar:

En aquesta carta s'explica el projecte #opdavinci i permet que no es perdi la traçabilitat de la mateixa.

Protegeix l'obra d'art del mal temps i adjunta la carta impresa

Geolocalitza la teva obra

Necessitaràs el codi de l'obra